Thứ Hai, 17/06/2024 07:51 (GMT +7)

Cần Đước tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023

Thứ 6, 29/12/2023 | 12:00:40 [GMT +7] A  A

Ngày 28/12/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Đước tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Định, lãnh đạo các phòng, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Định trao giấy khen cho các cá nhân

Thời gian qua, cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác tại địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra và kết luận kiểm tra 01 chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 03 cá nhân là người đứng đầu tổ chức đảng. Trên cơ sở Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy năm 2023, qua đó đã kiểm tra 23 đảng viên, 23 chi bộ trực thuộc, chưa phát hiện sai phạm.

Huyện ủy tiến hành giám sát 207 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Điều lệ Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đặc biệt giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát 05 tổ chức đảng và 07 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cơ sở tiến hành giám sát thường xuyên đối với 76 đảng viên và 48 chi bộ trực thuộc. Qua giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, góp phần ngăn ngừa sai phạm.

Trong năm, huyện không có tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, không có trường hợp đơn tố cáo đối với đảng viên và khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, không có trường hợp tố cáo tổ chức đảng phải xem xét giải quyết.

Dịp này, UBND huyện trao giấy khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023./.

Mỹ Duyên - Ý Khang

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu