Thứ Tư, 19/06/2024 02:14 (GMT +7)

Cần Giuộc tập huấn các dự án giảm nghèo bền vững

Thứ 7, 25/05/2024 | 15:58:23 [GMT +7] A  A

Ngày 24/5/2024, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 cho cán bộ cán ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ lao động thương binh xã hội, cán bộ phụ trách giảm nghèo, nhân viên thú y, khuyến nông 15 xã, thị trấn.

Qua lớp tập huấn giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu được triển khai Quyết định số 02 ngày 16/1/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 1/12/2023 của HDND tỉnh về quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Cần Giuộc và một số văn bản hướng dẫn xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025…

Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui nhấn mạnh: việc tập huấn hướng dẫn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm triển khai các chính sách, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Qua đó, cán bộ làm công tác giảm nghèo các địa phương nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Phương Cảnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu