Thứ Sáu, 14/06/2024 20:12 (GMT +7)

Cần Giuộc tập huấn truyền thông tiểu dự án giảm nghèo về thông tin

Thứ 3, 28/05/2024 | 10:21:02 [GMT +7] A  A

Ngày 28/5/2024, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2024 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 cho Tổ biên tập thuộc Ban Quản lý Website huyện,  lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng truyền thông đa nền tảng

Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng chọn nội dung, chủ đề tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Xây dựng sản phẩm truyền thông đa nền tảng; biên tập văn bản thành các sản phẩm truyền thông dạng tin, bài, Inforgraphic; kỹ năng truyền thông trên Website, Fanpage, Zalo. Kỹ năng viết tin bài, phóng sự, giới thiệu mô hình kinh tế, gương điển hình người tốt, việc tốt…

Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên trang bị các kỹ năng sản xuất các tin, bài, chuyên mục, sản phẩm truyền thông trên hệ thống truyền thanh huyện, trang thông tin điện tử huyện, trang Zalo chính quyền số của huyện và các nền tảng khác để người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu