Thứ Sáu, 19/08/2022 08:49 (GMT +7)

Cần Giuộc tập trung công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Thứ 4, 09/03/2022 | 14:19:00 [GMT +7] A  A

Tính đến nay, trên địa bàn huyện được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 96 dự án khu cụm công nghiệp, đô thị, dân cư, tái định cư thương mại, dịch vụ, nghĩa trang…. với tổng diện tích khoảng 5.188 ha. Huyện đã chi trả bồi thường cho 9.109 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 1.950 ha để giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Cần Giuộc phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 GPMB khoảng 2.400 ha đất để phát triển kinh tế – xã hội

Với mục tiêu giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường dở dang còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 2.400 ha đất để phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tập trung các dự án thuộc chương trình đột phá, công trình trọng điểm, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được định hướng, mục tiêu và chính sách phát triển kinh tế, xã hội của huyện gắn với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục có liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, tiếp nhận đầu tư, thu hồi đất, bồi thường và các chính sách an sinh xã hội. Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản trên địa bàn; thực hiện tốt công tác khảo sát đề xuất đơn giá bồi thường đất, khung chính sách hỗ trợ tái định cư sát với thực tế và nhu cầu chính đáng của người dân trước khi trình thẩm định và phê duyệt theo quy định./.

Phương Cảnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu