Thứ Bảy, 25/05/2024 00:13 (GMT +7)

Cần Giuộc tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:32:54 [GMT +7] A  A

Theo kế hoạch năm 2024, huyện Cần Giuộc bố trí vốn đầu tư công từ ngân sách huyện là hơn 205,7 tỷ đồng, thực hiện 62 danh mục công trình gồm 33 công trình chuyển tiếp, 26 công trình khởi công mới, 3 công trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến ngày 03/5/2024 đã giải ngân hơn 56 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch và bằng 55% so với cùng kỳ.

Năm 2024, huyện Cần Giuộc bố trí vốn đầu tư công hơn 205,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư công tỉnh hỗ trợ cho huyện gần 34,4 tỷ đồng, thực hiện 15 công trình. Đến ngày 03/5/2024 đã giải ngân hơn 4,1 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch và bằng 32% so với cùng kỳ.

Đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Giuộc – Công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đã kê biên, kiểm đếm được 126 hộ, tổ chức với 47 nhà, 07 công trình, diện tích gần 92.115m2, đạt 100%. 

Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như ĐT.826, ĐT.826C; ĐT.835B để đưa vào sử dụng; góp phần kết nối giao thông với Tp.HCM và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thành Phát

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu