Thứ Bảy, 22/06/2024 17:00 (GMT +7)

Cần Giuộc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:28:48 [GMT +7] A  A

Thời gian qua, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Đã huy động tổng nguồn vốn cho vay đạt 453 tỷ đồng. Ngoài ra, còn huy động được trên 112 tỷ đồng tiền gửi của các tổ chức, cá nhân.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cần Giuộc hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng.

Nguồn vốn và phương thức cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; đóng góp tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn còn tồn tại, hạn chế như chất lượng tín dụng chưa mang tính bền vững; nguồn vốn tín dụng chưa ổn định; việc huy động bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách còn hạn chế; thông tin, tuyên truyền không thường xuyên, do đó đối tượng được tiếp cận chưa rộng rãi.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên và toàn xã hội vào hoạt động tín dụng chính sách.

Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát, phản biện và công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; xét duyệt cho vay công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước và hiệu quả thiết thực của tín dụng chính sách xã hội.

UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án hỗ trợ tín dụng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng trưởng kinh tế địa phương. Bố trí nguồn vốn ngân sách huyện và huy động nguồn lực tài chính cho tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của các đối tượng. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chỉ thị này một cách có hiệu quả; góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội./.

Thành Phát

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu