Thứ Ba, 18/06/2024 13:11 (GMT +7)

Cần Giuộc tổng kết công tác Tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Thứ 5, 11/01/2024 | 11:23:35 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 10/1/2024, UBND huyện Cần Giuộc tổng kết công tác Tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở. Phó giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Anh Đức dự.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2023, ngành Tư pháp từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng như: tuyên truyền trên hệ thống loa đài, trực quan sinh động, sinh hoạt ngày pháp luật, các cuộc họp của chi, tổ hội, sinh hoạt dân cư, tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội Zalo, Facebook….. trong đó, nhóm Facebook công khai “Cần Giuộc 155” có hơn 23.800 thành viên đã tích cực chia sẻ và đăng tải thông tin tuyên truyền pháp luật. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Huyện tập trung xây dựng, củng cố, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật từ huyện đến cơ sở. Các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, chứng thực được cập nhật và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và tại trụ sở của cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu, giám sát khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn hoá dữ liệu hộ tịch, số hoá dữ liệu chứng thực. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định. Trong năm, UBND huyện ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt hơn 533 triệu đồng; cấp xã ban hành 164 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt hơn 377 triệu đồng.

Qua 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đã nhận được sự quan tâm, phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức hòa giải và sự nhiệt huyết, cống hiến của đông đảo đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Hiện toàn huyện có 82 tổ hòa giải, với 477 hòa giải viên. Từ năm 2014-2023, huyện tiếp nhận hòa giải 1.967 vụ việc, hòa giải thành 1.794 vụ việc, chiếm tỷ lệ 91,20%, hòa giải không thành 173 vụ việc, chiếm tỷ lệ 18.80%. Qua đó, đã giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc  - Nguyễn Anh Đức đề nghị thời gian tới Phòng Tư pháp nâng cao chất lượng tham mưu UBND huyện trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Tư pháp. Rà soát củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện. Phối hợp UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, chứng thực điện tử trên địa bàn huyện, trong đó đảm bảo hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch đúng thời gian mà UBND tỉnh, Sở Tư pháp giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, áp dụng những mô hình hay, hiệu quả, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng. Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đáp ứng yêu cầu thông tin pháp luật của người dân, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế hành vi vi phạm.

Lãnh đạo huyện, tỉnh tặng giấy khen cho tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác Tư pháp năm 2023

Dịp này, có 8 tập thể và 16 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện công tác Tư pháp năm 2023 và 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu