Thứ Hai, 17/06/2024 20:08 (GMT +7)

 Châu Thành: Nhân dân đóng góp trên 131 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 17/01/2024 | 11:34:05 [GMT +7] A  A

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Châu Thành đã có 12/12 xã được công nhận xã nông thôn mới, 11/12 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 6/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023 huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ xã Hiệp Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hoàn chỉnh hồ sơ xã nông thôn mới kiểu mẫu An Lục Long, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao gửi tỉnh thẩm tra chuẩn bị trình trung ương thẩm định.

Người dân đóng góp cùng nhà nước nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông

Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó, công tác dân vận giữ vai trò tiên phong trong vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới. Hệ thống dân vận các cấp thường xuyên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để người dân nhận thức đúng đắn về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là làm cho người dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới, người dân là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới là hướng về Nhân dân, do Nhân dân thực hiện. Từ đó mỗi người dân, mỗi hộ gia đình tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất, tài sản trên đất, hiến kế để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Ung Văn Tới - Ấp 8, xã Hiệp Thạnh đồng thuận hiến 1.000 m² đất để mở rộng đường

Qua 04 năm thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia đóng góp hơn 115 tỷ đồng tiền mặt, 635 ngày công lao động, hiến 6.661 m² đất và tài sản trên đất, tổng cộng 131 tỷ 244 triệu đồng. Sự đóng góp tiền của, đất đai của doanh nghiệp và Nhân dân chung tay cùng ngân sách Nhà nước đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thôn nông thôn, nước sạch cơ bản hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu thiết thực đời sống sinh hoạt vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân./.

Hoàng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu