Thứ Bảy, 22/06/2024 09:11 (GMT +7)

Châu Thành trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Ban của HĐND huyện - xã

Thứ 7, 25/05/2024 | 16:03:18 [GMT +7] A  A

Ngày 24/5/2024, huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Ban của HĐND huyện với các ban của HĐND cấp xã. Ông Võ Văn Vấn - Trưởng Ban Pháp chế, ông Nguyễn Lê Trường - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Võ Phi Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Văn Cường - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.

Các Ban HĐND huyện - xã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay

Trong năm 2024, các Ban của HĐND huyện và các Ban của HĐND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai những nội dung thuộc lĩnh vực của từng Ban, những nội dung Thường trực HĐND các cấp giao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại Hội nghị, các Ban HĐND cấp xã đã chia sẽ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực như: ngân sách, ngân hàng chính sách, an ninh trật tự, thi hành án, tư pháp, nông thôn mới nâng cao, an sinh xã hội…

Các Ban HĐND huyện - xã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay

Hội nghị nhằm tạo mối quan hệ phối hợp công tác giữa các Ban của HĐND huyện với các Ban của HĐND cấp xã và giữa các Ban của HĐND cấp xã với nhau, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Đồng thời đây là dịp để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và chia sẽ những bày học kinh nghiệm, những cách làm hay, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Ban theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương./.

Hoàng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu