Thứ Hai, 27/05/2024 20:37 (GMT +7)

Chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính tại cơ quan Nhà nước

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:44:08 [GMT +7] A  A

Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục mua sắm tập trung theo quy định hiện hành, làm cơ sở triển khai thực hiện mua sắm tập trung máy tính thay thế máy cấu hình yếu tại các cơ quan, đơn vị khối hành chính Nhà nước và khối Đảng, Mặt trận, Hội, Đoàn thể tỉnh.

Chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính tại cơ quan Nhà nước

Để kịp thời trang bị máy tính mới (thay thế máy tính cấu hình yếu) phục vụ công tác chuyển đổi số, đảm bảo theo yêu cầu của Đề án 06 và an toàn thông tin mạng (100% máy tính của cán bộ, công chức cài đặt được phần mềm phòng chống mã độc tập trung) theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm dưới 10 bộ máy tính để bàn thì chủ động tự thực hiện mua sắm theo quy định (không mua sắm tập trung), đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát để xác định, cập nhật thông tin máy cấu hình yếu để có cơ sở mua sắm thay thế./.

Thanh Thủy – Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu