Thứ Bảy, 15/06/2024 12:45 (GMT +7)

Công tác quản lý dự án đầu tư công trình giao thông cơ bản hoàn thành theo kế hoạch

Thứ 6, 29/12/2023 | 05:23:23 [GMT +7] A  A

Đối với công tác quản lý dự án đầu tư công trình giao thông, ngành giao thông vận tải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công 3 công trình trọng điểm của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, các công trình thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và các công trình đột phá, cấp bách.

Công tác quản lý dự án đầu tư công trình giao thông cơ bản hoàn thành theo kế hoạch

Nhìn chung, công tác quản lý dự án đầu tư công trình giao thông cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn được giao quản lý hơn 2.700 tỷ đồng cho các dự án vốn đầu tư công, gồm: hơn 987 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng ĐT.830E; hơn 1.700 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng 36 dự án (trong đó có 2 dự án trọng điểm, 2 dự án khởi công mới năm 2023 và 17 dự án chuyển tiếp; 15 dự án chuẩn bị đầu tư). Đến nay, đã giải ngân đạt hơn 99,7% kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng, gần 92% vốn xây lắp, ước đến hết niên độ ngân sách đạt 100% phần vốn đầu tư xây dựng.

Năm 2024, ngành giao thông tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình

Năm 2024, ngành giao thông tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; giải ngân kịp thời đạt 100% các nguồn vốn được cấp./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu