Thứ Ba, 18/06/2024 08:39 (GMT +7)

Công tác tuyên giáo Bến Lức gắn với chuyển đổi số

Thứ 5, 18/01/2024 | 10:52:32 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 17/01/2024 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự và chủ trì hội nghị có Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Đăng Minh Xuân.

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên giáo năm 2023

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy và thực tiễn địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu và triển khai thực hiện công tác tuyên giáo với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động, gắn với chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhất là qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Tỉnh ủy và livestream trên Fanpage Người Bến Lức.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo cấp ủy các cấp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Trong đó trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời tham mưu kiện toàn, Ban Chỉ đạo, đội ngũ cộng tác viên 35, tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực định hướng dư luận trên internet và các nền tảng mạng xã hội, lấn át các thông tin xấu độc trên không mạng.

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Đăng Minh Xuân chỉ đạo công tác tuyên giáo 2024

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Đăng Minh Xuân ghi nhận thành tích đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo huyện nhà, đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân đoàn kết, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên trước yêu cầu cao hơn trong tình hình mới, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Huyện ủy năm 2024. Đặc biệt là phát huy xu hướng tuyên truyền trên mạng xã hội, tạo động lực cho việc tiếp tục đổi mới một cách toàn diện về hình thức và nội dung cho công tác tuyên giáo, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Dịp này, có 12 tập thể được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện do có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên giáo năm 2023./.

Lê Hạnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu