Thứ Tư, 19/06/2024 13:05 (GMT +7)

Công tác tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 37%

Thứ 2, 10/06/2024 | 11:19:21 [GMT +7] A  A

Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo 9.420/25.430 lao động đạt trên 37% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 76%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 33%.

Công tác tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 37%

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã phát huy ưu thế trong công tác tư vấn, hướng nghiệp phân luồng, tổ chức tư vấn, tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp, duy trì công tác giảng dạy trực tuyến đảm bảo công tác giới thiệu việc làm cho học sinh sau thời gian học tập tại trường. Hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phân bổ đều ở tất cả các địa phương.

 Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cá nhân cũng chủ động nguồn kinh phí hoặc tranh thủ các nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân tài trợ để đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 cơ sở hoạt động với 5 cơ sở công lập, 8 cơ sở ngoài công lập . Trong đó có 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được Bộ LĐTBXH lựa chọn phê duyệt đầu tư các nghề trọng điểm./.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu