Thứ Tư, 17/07/2024 03:44 (GMT +7)

Đại hội đại biểu MTTQ VN huyện Tân Trụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 13/06/2024 | 17:46:34 [GMT +7] A  A

Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, Đại hội đại biểu MTTQ VN huyện Tân Trụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong hai ngày (12 và 13/6/2024) đã thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có Bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh long An; Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh cùng đại biểu khách mời lãnh đạo HĐND - UBND, các ban, ngành huyện và 175 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong địa bàn huyện tham dự.

UB. MTTQ VN huyện Tân Trụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt trước Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện phát động thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, nhân dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và vai trò chủ thể tích cực tham gia góp phần rất quan trọng để huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm năm qua, Mặt trận từ huyện đến cơ sở vận động quỹ “vì người nghèo” trên 07 tỷ đồng, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 2,3 tỷ đồng ; hỗ trợ xây dựng, sữa chữa 127 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương và 61 căn nhà  Tình nghĩa kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội hiệp thương dân chủ thống nhất cử ra UB. MTTQ VN huyện Tân Trụ, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 55 ủy viên. Ông Huỳnh Tuấn Phương được cử giữ chức Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện Tân Trụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu UB.MTTQ VN tỉnh Long An lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyến.

Đại hội đại biểu MTTQ VN huyện Tân Trụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua Nghị quyết với 13 chỉ tiêu chủ yếu, 2 chương trình đột phá và 6 chương trình hành động với quyết tâm xây dựng thành công huyện huyện nông thôn mới nâng cao.

UBND huyện Tân Trụ khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024./. 

Kim Tuyền

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu