Chủ Nhật, 26/05/2024 10:44 (GMT +7)

Đảm bảo cung ứng điện, than, khí cho sản xuất điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:51:59 [GMT +7] A  A

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung này.

Đảm bảo cung ứng điện, than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới

UBND  tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện trên địa bàn tỉnh.  Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, khẩn trương triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao  Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Long An trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện theo quy định./.

Quế Quyên - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu