Thứ Ba, 18/06/2024 10:13 (GMT +7)

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

Thứ 6, 02/02/2024 | 15:50:38 [GMT +7] A  A

Sáng nay, 2/2, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 về hoàn thiện chính sách hỗ trợ nhà nước - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm.

Dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm.

Tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có gần 29.500 hợp tác xã, 125 liên hiệp hợp tác xã và 71.000 tổ hợp tác. Uớc thực hiện năm 2023, cả nước có khoảng 31.700 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã và 73.000 tổ hợp tác. Chính phủ thực thi nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân khôi phục sản xuất - kinh doanh; các hợp tác xã nỗ lực tìm kiếm thị trường và tăng cường sản xuất. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã theo đó cũng từng bước được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với Luật Hợp tác xã và tình hình phát triển của hợp tác xã trong từng thời kỳ.

Thảo luận tại diễn đàn, nhiều đại biểu đề xuất cần thống nhất về mô hình và phương thức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp; rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp; ưu tiên, bố trí nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại địa phương...

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính chỉ đạo từ Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nhấn mạnh kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã đóng góp quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, để hỗ trợ khu vực kinh tế này đặc biệt là việc lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để thúc đẩy chuyển đổi số hợp tác xã phát triển./.

Văn Tài - Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu