Thứ Hai, 17/06/2024 05:44 (GMT +7)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:04:55 [GMT +7] A  A

Lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật: Địa chất và Khoáng sản, Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn:

Sáng  15/5, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Lê Thị Song An chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án Luật gồm Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật

Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của các dự thảo Luật, các đại biểu đã thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng với Đoàn ĐBQH tỉnh, dựa trên thực tế hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản, quy hoạch đô thị, nông thôn tại Long An thời gian qua.

Cụ thể, đối với dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi), các đại biểu dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề: Đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản; quy định về tính tiền cấp quyền khai thác; quy định về điều tra cơ bản địa chất; tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương; điều chỉnh, bổ sung và làm rõ các quy định về hoạt động thu hồi khoáng sản, thăm dò khai thác, vùng cấm hoạt động khai thác khoáng sản, công tác xây dựng cơ bản mỏ, đóng cửa mỏ…

Đối với luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn, các đại biểu đóng góp thêm đối với các vấn đề như: Trình tự thẩm định phê duyệt quy hoạch đáp ứng môi trường đầu tư kinh doanh; quy định điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập nhiệm vụ, quy hoạch;..

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ tổng hợp, nghiên cứu trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Duy Huệ - Xuân Quốc

Lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật: Đấu giá tài sản, Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Buổi chiều 15/5, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Lê Thị Song An chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 3 dự án Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến tham gia vào 3 dự thảo luật

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn chỉnh hơn một số điều trong Luật Đấu giá tài sản như: điều kiện tài sản công đưa vào danh mục được đấu giá; cân nhắc tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không đưa ra đấu giá; bổ sung đấu giá quyền khai thác tín chỉ các-bon; đồng thời, đề nghị chỉnh lý khái niệm “ngày làm việc”; điều kiện của người được ủy quyền tham gia đấu giá; quy định tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; …

Đối với Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), các đại biểu tập trung cho ý kiến về: phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật; mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT; thời điểm xác định thuế GTGT; khấu trừ và hoàn thuế;..

Riêng với Luật Tư pháp người chưa thành niên, đại biểu đưa ra các kiến nghị xoay quanh: phạm vi điều chỉnh; mục đích xử lý chuyển hướng; các hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội và thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ tổng hợp, nghiên cứu trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

Duy Huệ - Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu