Thứ Bảy, 22/06/2024 09:26 (GMT +7)

Đoàn giám sát 1377 Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Thạnh

Thứ 5, 23/05/2024 | 16:40:25 [GMT +7] A  A

Đoàn giám sát 1377 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trương Văn Nọ làm trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị tại huyện Tân Thạnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc cùng các thành viên Ban thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trương Văn Nọ phát biểu

Trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, hệ thống chính trị trong toàn huyện có nhiều chuyền biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức đảng, cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận sát với tình hình của địa phương, được nhân dân đồng thuận, tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình trọng điểm của đại hội tiện độ sắp hoàn thành. Từ đó, niềm tin trong nhân dân với chính quyền các cấp và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, gắn kết bền chặt.

Hoạt động của hệ thống dân vận từng bước nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức vận động quần chúng phù hợp với cách mạng công nghiệp lân thứ tư; công tác dân tộc tôn giáo luôn được quan tâm, mối quan hệ gắn kết được xây dựng, củng cố; tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận các cấp được kiện toàn, chất lượng tham mưu, đề xuất từng bước được nâng cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực nhất là trong xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội; thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; công tác đối thoại góp phần giải quyết nhiều vụ việc đất đai tồn động kéo dài...

Các đại biểu đã trao đổi, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong triển khai thực hiện công tác dân vận của các ngành, lĩnh vực của huyện trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trương Văn Nọ khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhất là trong công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Trong thời gian tới, đề nghị Thường trực Huyện ủy Tân Thạnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đối với các nội dung hoạt động của công tác dận vận. Trong công tác tuyên truyền, vận động cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường bám nắm cơ sở; chú trọng việc lấy ý kiến của nhân dân; đảm bảo các hoạt động được công khai, dân chủ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu