Thứ Bảy, 15/06/2024 12:42 (GMT +7)

Đồng Nai thông qua đề án gần 1.000 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái rừng

Thứ 4, 10/01/2024 | 16:15:03 [GMT +7] A  A

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã quyết định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030. Đây được xem là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch sinh thái rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, vốn được xem là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam Bộ.

Học sinh tham quan du lịch tại Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai.

Mục tiêu của Đề án là khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, di tích lịch sử tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai trên cơ sở bảo tồn, phát triển bền vững và huy động mọi nguồn lực trong xã hội để bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch.

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai được thực hiện trên tổng diện tích trên 100 nghìn ha, gồm diện tích có rừng và chưa có rừng; các hệ sinh thái rừng và nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú.

Đề án cũng quy hoạch 51 điểm phát triển du lịch và 37 tuyến du lịch khám phá rừng, các tuyến du lịch kết nối. Trong đó, chú trọng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, tạo điều kiện, hỗ trợ cộng đồng dân cư địa phương xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

Về nguồn vốn, dự kiến gần 1.000 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách và kêu gọi đầu tư.

Thông qua thực hiện Đề án, phấn đấu đến năm 2030, Khu bảo tồn thiên nhiên- văn hóa Đồng Nai thu hút 120 nghìn lượt khách/năm đến; giải quyết việc làm cho gần 1.600 lao động.

Nhân Dân Online

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu