Thứ Sáu, 24/05/2024 04:49 (GMT +7)

Đức Hòa giám sát các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp tại xã An Ninh Tây

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:04:48 [GMT +7] A  A

Đoàn giám sát của HĐND huyện do Phó Chủ tịch HĐND huyện - Võ Thanh Liêm đã làm việc tại xã An Ninh Tây về việc thực hiện các chương trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Cùng tham gia với đoàn có Chủ tịch UB.MTTQVN huyện - Nguyễn Văn Dạn.

Đức Hòa giám sát các chương trình, dự án

An Ninh Tây thực hiện các chương trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Trong đó, cây lúa, rau màu và chăn nuôi bò vàng chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất nông nghiệp. Xã cũng phát huy hiệu quả trạm bơm Lộc Giang. Cơ sở hạ tầng vùng quy hoạch ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, xã cũng tập trung tuyên truyền, tập huấn cho nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh.

Trên địa bàn xã 80 ha diện tích trồng rau, trong đó diện tích quy hoạch sản xuất vùng rau ứng dụng công nghệ cao là 60 ha; đối với cây lúa, tổng diện tích trồng hơn 1100 ha, trong đó vùng sản xuất luất sử dụng nước trạm bơm Lộc Giang hơn 560 ha ở các ấp như Sơn Lợi, An Hòa, An Thạnh. An Ninh Tây cũng quan tâm phát triển, củng cố kinh tế hợp tác gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao như thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở khai thác hiệu quả sử dụng nước từ trạm bơm Lộc Giang.

Phó Chủ tịch HĐND huyện - Võ Thanh Liêm ghi nhận các kết quả của đơn vị. Ông cũng đề nghị xã tập trung thực hiện tốt hơn, hoàn chỉnh các tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt hoặc đạt chưa bền vững trong thời gian tới, khắc phục những hạn chế đang tồn tại, tiếp tục huy động sức dân, phát huy dân chủ trong xây dựng NTM,…/.

Nhã Phương - Thanh Nhả

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu