Thứ Hai, 27/05/2024 19:06 (GMT +7)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Hòa cho vay đạt hơn 42 tỷ đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:23:56 [GMT +7] A  A

Chiều 19/4/2024, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính xã hội (NHCSXH) huyện Đức Hòa thông qua kết quả hoạt động quý I năm 2024. Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Long An - Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện - Liêu Văn Bùng chủ trì hội nghị.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong quản lý tín dụng chính sách

Tổng nguồn vốn đạt hơn 474 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 23,3 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 42,4 tỷ đồng. Trong quý I, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho 38 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tạo việc làm 296 lao động, trong đó có 2 lao động làm việc nước ngoài, 75 học sinh sinh viên đến trường, sửa chữa 738 công trình nước sạch, 706 công trình vệ sinh.

Riêng, nguồn vốn ngân sách địa phương đã hỗ trợ 428 lượt khách hàng với số vốn vay đạt hơn 13,4 tỷ đồng. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. So với năm 2023, dư nợ ủy thác tăng hơn 11,1 tỷ đồng, tăng 5 tổ và 144 hộ vay.

Bên cạnh những mặt đạt được, huyện còn một số hạn chế như dư nợ tăng trưởng chưa đồng đều giữa các xã; chất lượng tín dụng chưa thật sự bền vững với những chỉ tiêu có nhiều biến động như nợ quá hạn phát sinh tăng, lãi tồn cao,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện -Liêu Văn Bùng đề nghị thành viên Ban đại diện cũng như NHCSXH huyện tập trung thực hiện khắc phục những hạn chế, tồn tại. Xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo điều tra, rà soát, phê duyệt đối tượng thụ hưởng kịp thời, bình xét cho vay đúng đối tượng, đúng quy trình; củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn. NHCSXH tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo kế hoạch./.

Nhã Phương - Kim Thanh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu