Thứ Hai, 17/06/2024 04:49 (GMT +7)

Đức Hòa phấn đấu đến cuối năm 2024, các xã trong toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 6, 23/02/2024 | 10:13:04 [GMT +7] A  A

Tại huyện Đức Hòa, chương trình xây dựng nông thôn mới được UBND huyện tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp. Phấn đấu đến cuối năm 2024, các xã toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2025 phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đức Hòa phấn đấu đến cuối năm 2024, các xã trong toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, huyện Đức Hòa có 16/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn xã Đức Hòa Hạ chưa đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Hạ, An Ninh Tây, Lộc Giang và Đức Hòa Thượng. Theo kế hoạch năm 2024, huyện xây dựng xã Đức Hòa Hạ đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Lập Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Mỹ Hạnh Nam đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với công tác xây dựng huyện nông thôn mới, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí, gồm các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, an ninh và trật tự, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm y tế - văn hóa - giáo dục; môi trường; chất lượng và môi trường sống./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu