Thứ Tư, 19/06/2024 14:46 (GMT +7)

Đức Hòa tập huấn cải cách hành chính năm 2024

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:25:19 [GMT +7] A  A

Ngày 05/4/2024, huyện Đức Hòa tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính các phòng, ban, ngành huyện, UBND xã, thị trấn, cơ quan ngành dọc trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Hải Tuấn dự.

Đức Hòa tập huấn cải cách hành chính năm 2024

Tại đây, các đại biểu đã được bà Trần Thị Trúc Liên - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thông tin một số điểm lưu ý trong công tác cải cách hành chính và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2024. Các đại biểu cũng được nhắc lại khái quát về chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PARIN DEX), chỉ số đo lường sự hài lòng (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng thời, trao đổi, chia sẻ về những nội dung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ,… những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện thời gian qua nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thông qua đây nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ trong cải cách hành hình. Thực hiện công tác cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn./.

Nhã Phương -  Nhật Huy

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu