Chủ Nhật, 16/06/2024 01:46 (GMT +7)

Đức Hòa tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND huyện

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:45:12 [GMT +7] A  A

Ngày 17/5/2024, HĐND huyện Đức Hòa tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện về việc thực hiện các chương trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Võ Thanh Liêm đồng chủ trì, Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Phong dự.

HĐND huyện Đức Hòa tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp

Sau 3 năm triển khai chương trình 06 về huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông và các xã công nghiệp, huyện Đức Hòa đã thực hiện 110 tuyến đường với chiều dài hơn 120 km trên địa bàn 14 xã với tổng kinh phí hơn 194,3 tỷ đồng. Trong đó vốn huyện trên 103,3 tỷ đồng, vốn vận động xã hội hóa xi măng gần 50 tỷ đồng và vốn nhân dân đóng góp hơn 37,8 tỷ đồng.

Đồng thời, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi Phước Hòa theo chương trình 08 cũng có nhiều kết quả đáng mừng góp phần cải thiện chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống của người dân. Việc phát triển, khoanh vùng sản xuất lúa, rau màu ứng dụng công nghệ mới cũng đã bước đầu hình thành cho việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa - thị trường.

Hiện nay, huyện Đức Hòa có 16/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Tại phiên chấp vấn, đại diện lãnh đạo UBND huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Kinh tế và hạ tầng đã giải trình các vấn đề được đặt ra như việc huy động, bố trí các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với việc xây dựng nông thôn mới; những tồn tại, hạn chế và giải pháp cần tập trung thực hiện trong chương trình 08 và chương trình 06 trong thời gian tới,…

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Đồng thời, bà yêu cầu UBND huyện và các ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn. Quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu gắn với đặc trưng của địa phương, định hướng sản xuất sản phẩm theo yêu cầu thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm tạo đầu ra ổn định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những chương trình, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; gắn đầu tư cơ sở vật chất với nâng cao chất lượng trong xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao; thực hiện tái cơ cấu ngành, tổ chức lại sản xuất; tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng NTM, NTM nâng cao, nâng cao chất lượng nông nghiệp địa phương./.

Nhã Phương - Thanh Nhả

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu