Thứ Ba, 18/06/2024 09:01 (GMT +7)

Đức Hòa tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:12:24 [GMT +7] A  A

Chiều 28/3/2024, UBND huyện Đức Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Phó Giám đốc sở Nội vụ - Trần Hải Tuấn, Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Phong dự.

Các tập thể cá nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Năm 2023, các hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Hòa được quan tâm, thực hiện đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được triển khai thường xuyên. Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật được quan tâm. Đồng thời, huyện cũng cải cách lề lối, phương thức làm việc theo hướng hiện đại, thuận tiện, phù hợp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng có hiệu quả thiết thực tạo được sự tin cậy và hài lòng của người dân khi đến liên hệ công tác.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đúng quy định. Lập, mở, trả kết quả hồ sơ hành chính đầy đủ, giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, cố gắng hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hạn. Trong năm, UBND huyện chưa nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Phong ghi nhận những nổ lực thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện, xếp hạng 3 của tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan ngành dọc của tỉnh có liên quan tích cực phát huy kết quả đã đạt, nghiêm túc đánh giá, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Dịp này, hội nghị đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhân dân và Cán bộ huyện Đức Hòa, đạt hạng Ba công tác Cải cách hành chính tỉnh năm 2023; trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 12 tập thể và 8 cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính năm 2023./.

Nhã Phương - Thanh Nhả

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu