Thứ Hai, 27/05/2024 19:30 (GMT +7)

Đức Huệ chi trả tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng khi thực hiện phân giới cắm mốc

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:05:21 [GMT +7] A  A

Từ ngày 25/4 đến hết ngày 15/5/2024, huyện Đức Huệ tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Việt Nam và Campuchia.

Đức Huệ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tại xã Mỹ Bình.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, toàn huyện có 105 hộ dân trên địa bàn 4 xã biên giới gồm Mỹ Quý Tây, Mỹ Bình, Mỹ Quý Đông và Mỹ Thạnh Tây được chi trả với tổng số tiền theo phương án được phê duyệt 127 tỷ 349 triệu đồng, trong đó bàn giao cho tỉnh Tây Ninh chi trả 06 trường hợp, 21 trường hợp không có mặt ở địa phương và có 78 trường hợp đủ điều kiện để huyện thực hiện chi trả.

Tính đến ngày 9/5/2024, huyện đã thực hiện chi trả được 46/78 trường hợp đủ điều kiện với số tiền trên 37 tỷ đồng. Sau khi thực hiện xong các thủ tục hồ sơ pháp lý, huyện đã thực hiện hình thức chi trả bằng chuyển khoản và tiền mặt cho các hộ gia đình, cá nhân./.

Kim Tiến – Hoàng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu