Thứ Ba, 25/06/2024 16:41 (GMT +7)

Giai đoạn 2021 - 2024, Đoàn Khối thực hiện hoạt động xã hội trên 15 tỷ đồng

Thứ 6, 24/05/2024 | 11:01:51 [GMT +7] A  A

Không chỉ bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tiếp cận chuyển đổi số, để phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, đoàn viên đối với xã hội, giai đoạn 2021 - 2024, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các cơ sở đoàn trực thuộc còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, tổng giá trị đóng góp trên 15 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2024, Đoàn Khối thực hiện hoạt động xã hội trên 15 tỷ đồng

3 năm qua, đoàn viên, thanh niên toàn Khối tập trung thực hiện các công trình mang lợi ích thiết thực, phục vụ cộng đồng như hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện dịch vụ công,…

Các hoạt động nổi bật khác là đền ơn đáp nghĩa, thăm phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trao hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên công nhân, học sinh khó khăn, tổ chức 3 chương trình Hiến máu tình nguyện, vận động được hơn 1.200 đơn vị máu.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng quan tâm, triển khai tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và kỹ năng xã hội cho đoàn viên, thanh niên; tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực cho toàn Khối thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu