Thứ Ba, 18/06/2024 19:45 (GMT +7)

Giai đoạn 2021 - 2025, Long An phấn đấu giải phóng mặt bằng khoảng 4.000 ha

Thứ 6, 15/03/2024 | 10:46:31 [GMT +7] A  A

Theo Nghị quyết số 25 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng, hoàn thành bồi thường, GPMB khoảng 4.000 ha đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2021 - 2025, Long An phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 4.000 ha

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhất là các công trình trọng điểm được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, được các cấp, các ngành nhất là người đứng đầu quan tâm và xem là nhiệm vụ thường xuyên.

Năm 2022, toàn tỉnh bồi thường, GPMB được gần 495 hecta trên tổng số hơn 1.600 hecta, chỉ đạt gần 31% so với kế hoạch năm. Riêng năm 2023, toàn tỉnh bồi thường, GPMB được hơn 1.030 hecta trên tổng số hơn 927 hecta, đạt hơn 111%. Đây là năm đầu tiên thực hiện vượt kế hoạch đề ra kể từ khi triển khai Nghị quyết số 25. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, GPMB khoảng 5.000 ha đất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu