Chủ Nhật, 26/05/2024 10:14 (GMT +7)

Giám sát Chương giảm nghèo tại huyện Thạnh Hóa

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:16:56 [GMT +7] A  A

Đoàn giám sát của tỉnh do ông Đặng Ngọc Tảo - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Thạnh Hóa nhằm giát sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024. Tiếp và việc với đoàn có ông Trừ Vĩnh Thăng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.

Đoàn giám sát của tỉnh giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại huyện Thạnh Hóa

Năm 2014, tổng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở huyện là gần 6,7 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí năm 2024 là hơn 3 tỷ 450 triệu đồng, còn lại là kinh phí từ năm 2022 và năm 2023 chuyển sang.

Từ nghuồn kinh phí trên, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã phân bổ về các ngành chức năng liên quan của huyện và các xã, thị trấn để triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình quốc gia giảm nghèo. Tuy nhiên, do còn gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai thực hiện còn chậm, đến nay, chưa có dự án, tiểu dự án nào được giải ngân, điều này cũng đồng nghĩa với việc chưa có đối tượng nào mà đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận với nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình. Trong đó, theo đánh giá của huyện thì do một số nội dung văn bản liên quan mới ban hành; năng lực một vài địa phương trong huyện, chủ dự án còn hạn chế nên việc triển khai xây dựng dự án ở cơ sở còn chậm. Việc xây dựng mô hình sinh kế phù hợp, hiệu quả cho người dân ở địa phương còn lúng túng. Việc huy động vốn đối ứng của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong thực hiện chương trình gặp khó khăn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, phân tích, làm sáng tỏ, tháo gở  những vấn đề còn gút mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024 ở huyện, từ đó, góp phần giúp huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Tảo - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyển về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; quan tâm nắm sát tình hình để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tại cơ sở.

Cán bộ thực hiện chương trình của huyện và xã, thị trấn cần nghiên cứu, nắm rõ nội dung các văn bản có liên quan và tiếp tục phát huy tinh thần năng nổ, sáng tạo, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện để các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo sớm được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo./.

Ngọc Như

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu