Thứ Sáu, 24/05/2024 23:08 (GMT +7)

Giao ban các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  quý I năm 2024

Thứ 4, 10/04/2024 | 16:37:34 [GMT +7] A  A

Sáng nay, 10/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý I năm 2024.

Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quý I năm 2024

Trong quí I năm 2024, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 gắn nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn,

sự kiện chính trị quan trọng. Phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Đồng thời, triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024. Quan tâm công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong quý I; đồng thời, đưa ra các giải pháp để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ trong quý I. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng và tập trung phối hợp tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhất là các chương trình đột phá; các nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác nắm tình hình, dư luận trong cơ quan, tổ chức, kịp thời báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề phát sinh nhằm xây dựng khối đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong quý II làm tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024./.

Ngọc Huyền – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu