Thứ Tư, 29/05/2024 09:10 (GMT +7)

HĐND huyện Tân Hưng giám sát chuyên đề tại xã Hưng Điền B

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:02:45 [GMT +7] A  A

Đoàn giám sát HĐND huyện Tân Hưng do ông Nguyễn Thành Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Hưng Điền B.

Hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư nhựa hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hưng Điền B đã triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, việc quy hoạch sử dụng đất sản xuất theo từng vùng bước đầu phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, đường, trường, trạm, y tế, bưu điện, nhà sinh hoạt cộng đồng ... được củng cố và tăng cường đáp ứng cho nhu cầu phục vụ sản xuất và cải thiện điều kiện sống của nhân dân trong xã. Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp... phát triển khá, tăng thu nhập cho người dân, đời sống nhân dân từng bước ổn định và nâng cao.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Bộ mặt văn hóa ngày càng được đổi mới, diện mạo nông thôn đã được văn minh hơn trước, số lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa ngày càng được tăng lên, người dân ngày càng được tiếp cận nhiều hơn, gần hơn các dịch vụ công (y tế, giáo dục). Việc huy động vốn trong dân để thực hiện các chương trình, dự án trong thời gian qua ngày càng chuyển biến tích cực. Đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới còn 07 tiêu chí chưa đạt.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã góp ý, trao đổi với địa phương để làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giúp địa phương thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Hưng phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng Nông thôn mới; phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của người dân; tích cực bám sát địa bàn để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò của chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở; phân công Cấp ủy, thành viên Ban chỉ đạo xã phụ trách địa bàn cụ thể, để việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã đạt kết quả tốt hơn./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu