Thứ Bảy, 25/05/2024 03:38 (GMT +7)

HĐND huyện Tân Hưng giám sát chuyên đề về xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Châu A

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:18:08 [GMT +7] A  A

Ngày 03/05, Đoàn giám sát của HĐND huyện Tân Hưng, do ông Nguyễn Thành Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, có buổi giám sát chuyên đề về xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Châu A.

HĐND huyện Tân Hưng giám sát chuyên đề về xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Châu A.

Theo kế hoạch, xã Vĩnh Châu A phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024. Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về giao thông, tiêu chí về tỷ lệ lao động qua đào tạo và tiêu chí về môi trường. Tại buổi giám sát, xã Vĩnh Châu A cũng thông tin làm rõ thêm về việc triển khai thực hiện các tiêu chí đã đạt, chưa đạt và đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 Ngoài ra, địa phương cũng kiến nghị một số nội dung như: Hỗ trợ mở các lớp đào tạo nghề nông thôn và tập huấn cho Hợp tác xã; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác vệ sinh môi trường; sửa chữa, di dời đường ống cấp nước sạch trên địa bàn; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng… Đồng thời, kiến nghị tỉnh sớm thi công nhựa hóa đường tỉnh 837B và 831E.

Xã Vĩnh Châu A kiến nghị tỉnh sớm thi công nhựa hóa đường tỉnh 837B và 831E.

Qua nghe báo cáo và các kiến nghị của xã, các thành viên trong đoàn đã tiếp thu, phân tích làm rõ những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Hưng ghi nhận những kết quả mà xã Vĩnh Châu A đã được trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới; phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của người dân; tích cực bám sát địa bàn để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ.

Ông Nguyễn Thành Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Hưng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Cùng với đó, xã cũng cần quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, phân công Cấp ủy, thành viên Ban chỉ đạo xã phụ trách địa bàn cụ thể, để việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra./.

Văn Sách

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu