Thứ Hai, 17/06/2024 06:00 (GMT +7)

HĐND huyện Tân Hưng giám sát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 05/06/2024 | 06:36:33 [GMT +7] A  A

Ngày 4/6, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tân Hưng có buổi giám sát các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tân Hưng giám sát tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định. Tổng diện tích lúa gieo sạ trên 84 ngàn hecta, trong đó vụ đông xuân 2023 – 2024 gieo sạ trên 40 ngàn hecta, đạt trên 109% kế hoạch, lợi nhuận hơn 35 triệu đồng/hecta. Vụ hè thu 2024 gieo sạ gần 44 ngàn hecta, thu hoạch gần 8 ngàn hecta, lợi nhuận trên 30 triệu đồng/hecta.

Toàn huyện có 41 trạm cấp nước nông thôn, trong đó có 36 trạm đang hoạt động, 05 trạm đã chuyển qua dự phòng.

Năm 2024, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện được giao quản lý 137 công trình, trong đó chuyển tiếp 22 công trình, trả nợ khối lượng 80 công trình và đầu tư mới 35 công trình. Tổng nguồn vốn phân bổ trên 204 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân trên 80 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch vốn.

Công tác thu ngân sách nhà nước cũng được quan tâm thực hiện, tính đến cuối tháng 5/2024 đã thu trên 41 tỷ đồng, đạt 35,7% kế hoạch tỉnh giao; chi ngân sách đảm bảo theo quy định.

Nông dân huyện Tân Hưng thu hoạch lúa đông xuân 2023 – 2024 thu lợi nhuận hơn 35 triệu đồng/hecta.

Tại buổi giám sát, các ngành chuyên môn huyện cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Trần Thị Đào - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nêu ra  những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới./.

Văn Sách

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu