Chủ Nhật, 26/05/2024 09:13 (GMT +7)

HĐND huyện Tân Hưng trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Thứ 5, 02/05/2024 | 09:25:24 [GMT +7] A  A

Thường trực HĐND huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị thường niên giữa Thường trực HĐND huyện với các tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả trong hoạt động HĐND. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh chủ trì hội nghị.

HĐND huyện Tân Hưng trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Thời gian qua, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, không ngừng tăng cường các hoạt động gắn kết giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Đồng thời, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn cũng có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cụ thể hóa thành các Nghị quyết triển khai thực hiện đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn ở địa phương, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Nội dung một số cuộc giám sát chưa tập trung vào các vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm; việc tổ chức hoạt động tái giám sát còn hạn chế; hoạt động tiếp xúc cử tri có nơi chưa thực hiện tốt, chưa huy động được nhiều cử tri tham dự; hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND chưa thực hiện được nhiều.

Đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả trong hoạt động HĐND.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung trao đổi một số nội dung về thực trạng, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện; hoạt động giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri; tổ chức các kỳ họp, thảo luận chất vấn tại các phiên họp, hoạt động tiếp công dân; công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri; công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân…

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động HĐND trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các tổ đại biểu, hai Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Thực hiện nghị quyết 5 năm, kế hoạch năm, chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và những vấn đề báo chí, dư luận phản ánh. Thực hiện chặt chẽ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại tại địa phương./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu