Thứ Tư, 29/05/2024 09:26 (GMT +7)

HĐND huyện Tân Trụ tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề)

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:18:06 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 15/5/2024, HĐND huyện Tân Trụ khóa XII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Tô văn Cư, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Chí Cường đồng chủ trì; ông Trịnh Phước Trung - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham dự.

Đại biểu HĐND huyện Tân Trụ biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tân Trụ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Minh Giám do nghỉ hưu trước tuổi. Đồng thời, đại biểu HĐND huyện thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Trong đó xem xét việc bổ sung vốn cho các công trình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU của Huyện ủy và một số công trình khác trên các lĩnh vực của huyện.

Các Nghị quyết được thông qua trong kỳ họp này làm cơ sở để UBND huyện kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và chỉ đạo điều hành đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng diện mạo quê hương Tân Trụ ngày càng đổi mới, nhất là thúc đẩy để huyện Tân Trụ xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024./.

Kim Tuyền

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu