Thứ Bảy, 25/05/2024 01:52 (GMT +7)

HĐND tỉnh giám sát Sở Giao thông Vận tải về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:18:45 [GMT +7] A  A

Thực hiện chương trình giám sát năm 2024, chiều 10/4 Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông Vận tải về việc chấp hành pháp luật trong công tác lập và quản lý đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc chủ trì cuộc họp.

HĐND tỉnh giám sát Sở Giao thông Vận tải về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 18 danh mục dự án, tổng vốn hơn 11.140 tỷ đồng. Sở chủ động triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị dự án theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các dự án trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 được HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư dự án hàng năm. Giai đoạn 2021 - 2023, các dự án cơ bản đạt tiến độ thi công, tuy nhiên vẫn còn một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Ngành không có dự án chậm quyết toán, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.

Tại cuộc giám sát, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị tỉnh xem xét nâng mức phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp giao thông hàng năm để có đủ nguồn vốn thực hiện duy tu, sửa chữa mạng lưới cầu đường; kiến nghị trung ương sớm ban hành quy định, hướng dẫn về sử dụng chi phí chi thường xuyên để chi đầu tư, cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sửa chữa, bảo dưỡng, cung cấp sản phẩm dịch vụ công thuộc dự toán mua sắm theo hạn mức chỉ định thầu như dự án sử dụng vốn đầu tư công…

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc đề nghị Sở Giao thông Vận tải tập trung khắc phục hạn chế, vướng mắc về đầu tư công theo Luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan, hạn chế điều chỉnh tổng mức đầu tư. Ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng cơ bản, ngăn ngừa tiêu cực, hạn chế thấp nhất sai phạm, đánh giá hiệu quả sau đầu tư, sao cho Nghị quyết HĐND tỉnh khi ban hành mang tính khả thi cao. Các kiến nghị của Sở, Đoàn giám sát ghi nhận, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu