Thứ Bảy, 22/06/2024 17:45 (GMT +7)

HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:50:42 [GMT +7] A  A

Chiều 19/4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác thực hiện Nghị quyết 98 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn 2021 - 2030.

HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên

Nhìn chung, hơn 2 năm, việc thực hiện Nghị quyết 98, Sở Nội vụ đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang. Sở Nội vụ đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành 49 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác thanh niên. Chương trình phát triển thanh niên đề ra 6 mục tiêu bao gồm 18 chỉ tiêu, đến thời điểm hiện tại đã có 11/18 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra như: hàng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được trang bị về kiến thức quốc phòng, an ninh; 100% học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp trước khi tốt nghiệp,…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh - Mai Văn Nhiều đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng kế hoạch, đề án xã hội học về thanh niên trên bàn tỉnh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách ban hành sát thực tiễn hơn; Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết 98 của HĐND tỉnh./.

Bích Ngân – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu