Thứ Ba, 18/06/2024 11:42 (GMT +7)

HĐND tỉnh khảo sát tình hình lập bộ, thu thuế đất phi nông nghiệp tại Tân Thạnh

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:42:33 [GMT +7] A  A

Ngày 04/4/2024, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thị Hồng Phúc làm trưởng đoàn, đến khảo sát tình hình lập bộ, thu thuế đất phi Nông nghiệp tại huyện Tân Thạnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông; UVBTV Huyện ủy, PCT.HĐND huyện - Nguyễn Trí Dũng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình lập bộ, thu thuế đất phi nông nghiệp tại Tân Thạnh

Về tình hình lập bộ, UBND huyện căn cứ Thông tư số 153 ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; chu kỳ lập bộ cho 5 năm, giá đất do UBND tỉnh quyết định. UBND huyện phối hợp với các ban ngành liên quan lập bộ theo chu kỳ, lập bộ phát sinh hàng năm.

Căn cứ số liệu của ngành Tài nguyên và Môi trường cung cấp, Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành lập tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với từng hộ, cá nhận sử dụng đất phi nông nghiệp, tờ khai có sự rà soát xác nhận của công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường xã.

Trên cơ sở đó Chi cục thuế khu vực Tân Thạnh -Thạnh Hóa tiến hành nhập tờ khai lập bộ, thực hiện công tác miễn giảm chính sách xã hội theo quy định và phát hành thông báo gửi UBND các xã, thị trấn tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của huyện Tân Thạnh từ công tác xây dựng báo cáo theo đề cương, công tác chuẩn bị tiếp đoàn, thành phần tham dự, công tác nghiên cứu, triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của ngành cấp trên. Đồng thời cũng ghi nhận những khó khăn của huyện, tổng hợp để trình lên HĐND tỉnh trong thời gian tới để giúp huyện tháo gỡ khó khăn.

Đoàn đề nghị huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền về luật thuế để người dân biết thực hiện; công tác phối hợp các ngành cần thực hiện chặt chẽ hơn; chú trọng công tác tập huấn chuyên môn cho cán bộ trực tiếp phụ trách thu ở cơ sở; ổn định cán bộ thu cơ sở để công tác thu thuế đạt hiệu quả lâu dài./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu