Thứ Bảy, 15/06/2024 23:59 (GMT +7)

Học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ 4, 22/05/2024 | 08:46:34 [GMT +7] A  A

Chiều 21/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều chủ trì hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều chủ trì hội nghị.

Quán triệt nội dung Chuyên đề tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đã phân tích làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về; Sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc của Đảng bộ tỉnh Long An hiện nay. và Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật. Từ đó, đặt ra những giải pháp để Đảng bộ tỉnh Long An thực hiện tốt nội dung này trong thời gian tới.

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 như đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục khơi dậy ý thức gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển tỉnh nhà của cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh nhà Long An ngày càng phát triển./.

Ngọc Huyền – Hùng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu