Thứ Hai, 17/06/2024 05:44 (GMT +7)

Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An tổ chức phiên giải trình lần thứ nhất giữa hai kỳ họp

Thứ 7, 08/06/2024 | 11:22:13 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 7/6/2024, Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An tổ chức phiên giải trình lần thứ nhất giữa hai kỳ họp về chủ đề “giải pháp xây dựng các xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2025”.

Ông Lê Công Đỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Ngọc Sang - Uỷ viên Ban Thường Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tân An chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có ông Võ Hồng Thảo - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Tân An.

Đại biểu nêu ý kiến tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình, ông Võ Hồng Thảo - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Tân An đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Tân An. Chương trình luôn được cấp uỷ, chính quyền thành phố và cơ sở quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay diện mạo nông thôn của thành phố có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên có một vài tiêu chí như liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hoạt động của hợp tác xã, tình hình tiêu thụ nộng sản cò nhiều khó khăn. Tỷ lệ trường đạt chuẩn cơ sở vật mức độ 2 còn thấp.

Phiên giải trình nhận được 5 ý kiến liên quan đến “giải pháp xây dựng các xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2025”. Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các ngành có liên quan đã giải trình cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Ông Lê Công Đỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại phiên giải trình

Kết luận tại phiên giải trình, ông Lê Công Đỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định: ý kiến của đại biểu đại diện các hộ dân ở 5 xã trên địa bàn thành phố đã phản ánh đúng thực chất ngay tại cơ sở. Ông đề nghị UBND thành phố và Đảng uỷ, UBND các xã tiếp thu, ghi nhận và có giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề, các câu hỏi đại biểu đặt ra trong phiên giải trình. Trước nhất là có giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả đối với 05 tiêu chí chưa đạt, nhất là các tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tại xã Hướng Thọ Phú, phấn đấu xây dựng thành công xã Hướng Thọ Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đồng thời các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân các xã hiểu, đồng thuận, xác định ý thức trách nhiệm, chung sức, chung lòng, quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của xã giai đoạn 2024 - 2025./.

Huyền Linh – Nhựt Kha

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu