Thứ Tư, 19/06/2024 00:40 (GMT +7)

Hội Liên hiệp Phụ nữ và công tác ứng phó sự cố môi trường

Thứ 6, 15/03/2024 | 10:36:02 [GMT +7] A  A

Để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đến năm 2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc lồng ghép nội dung phòng, chống sự cố môi trường (SCMT) vào các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ và công tác ứng phó sự cố môi trường

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực cán bộ, hội viên, phụ nữ và các hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ về SCMT như: tổ chức tập huấn, hội thảo đánh giá rủi ro, nguy cơ xảy ra SCMT. Các cấp hội vận động hộ kinh doanh, nhất là hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy; an toàn điện; xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; thực hiện các điều kiện an toàn trong quá trình sản xuất, sử dụng, vận chuyển, tồn trữ, bảo quản hóa chất, nhiên liệu,... chú trọng các trang thiết bị vận chuyển, lưu trữ hóa chất, nhiên liệu phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hoạt động ứng phó SCMT do các cấp, ngành và địa phương tổ chức, thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” nhằm chủ động, kịp thời ứng phó khi có SCMT xảy ra./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu