Thứ Tư, 19/06/2024 12:02 (GMT +7)

Hội Luật gia tỉnh triển khai công tác năm 2024

Thứ 6, 19/01/2024 | 09:36:19 [GMT +7] A  A

Năm 2023, các cấp Hội Luật gia tỉnh Long An đã làm tốt các chỉ tiêu, công tác đề ra, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây là những đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội Luật gia tỉnh tổ chức sáng nay.

Hội Luật gia tỉnh triển khai công tác năm 2024

Năm qua, Hội đã hoàn thành tốt công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cải cách tư pháp được tăng cường. Mô hình Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng đạt hiệu quả tốt với hơn 400 vụ việc được tư vấn, hòa giải trên 500 vụ việc; Về hình thức tuyên truyền pháp luật có nhiều đổi mới, sáng tạo, một số nơi ứng dụng tốt công nghệ thông tin,...

Năm 2024, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục kiện toàn, tổ chức và phát triển hội viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội phù hợp với yêu cầu đặt ra hiện nay. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp hội trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội luật gia tỉnh lần thứ XIV năm 2024 - 2029.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân ó thành tích tốt trong công tác năm 2023

Dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân; Hội Luật gia tỉnh tặng bằng khen cho 48 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác năm 2023./.

Thu Nhất - Minh Trung

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu