Thứ Sáu, 24/05/2024 23:06 (GMT +7)

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:23:00 [GMT +7] A  A

Ngày 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân.

Tại điểm cầu trực tuyến Long An,

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thông tin chuyên đề: Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và chuyên đề xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72 ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị.

 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân.

Về một số nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2024 và giải pháp quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thời gian tới; tuyên truyền Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Đồng thời truyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nhân dân và nắm bắt diễn biến tình hình dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân, phản bác các luận điệu xuyên tạc, cùng tin tưởng, nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH nước nhà./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu