Thứ Hai, 17/06/2024 06:02 (GMT +7)

Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, lần thứ 5 – năm 2024

Thứ 3, 30/01/2024 | 04:59:50 [GMT +7] A  A

Chiều 29/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu HĐND tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm, Huỳnh Văn Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều chủ trì hội nghị

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành khối lượng công việc lớn, nổi bật là tham gia 5 kỳ họp, thống nhất cao thông qua 107 nghị quyết, kịp thời đưa ra quyết sách, chính sách hỗ trợ đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND; cùng Thường trực HĐND tỉnh thực hiện 6 chuyên đề giám sát; tham gia các hoạt động chất vấn tại các kỳ họp lệ, thực hiện 4 Phiên giải trình giữa hai kỳ họp và Chương trình Đối thoại của Thường trực HĐND tỉnh,… Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc theo dõi, đôn đốc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung cam kết sau trả lời chất vấn có việc chưa kịp thời, đầy đủ; vẫn còn đại biểu vắng hoặc chưa mạnh dạn thảo luận, đóng góp xây dựng dự thảo Nghị quyết,…

Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, lần thứ 5 - năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc, sớm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc thể chế hóa, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội của địa phương tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Ông cũng mong muốn đại biểu HĐND tỉnh phát huy hơn nữa vai trò dân cử, tăng cường nghiên cứu, phối hợp trong thực thi nhiệm vụ vì lợi ích chung, đảm bảo các Nghị quyết khi được ban hành đi vào cuộc sống./.

Thanh Thủy – Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu