Thứ Tư, 29/05/2024 10:22 (GMT +7)

Hội nghị quán triệt Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 5, 18/04/2024 | 12:51:40 [GMT +7] A  A

Sáng 17/4, Tỉnh uỷ Long An tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chương trình của Tỉnh uỷ về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII. Hội nghị được kết nối gần 280 điểm cầu trong toàn tỉnh, với trên 14.300 đại biểu tham dự.

Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải cùng Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị quán triệt Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II quán triệt những nội dung cốt lỗi trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp bút nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024). 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II quán triệt nội dung bài viết

Nội dung bài viết nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Đồng thời khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bài viết của Tổng Bí thư còn đúc kết những thành tựu vẻ vang của Đảng ta trong suốt 94 năm qua, đặc biệt trong hơn 38 năm đổi mới.

Ngoài ra, hội nghị còn quán triệt 3 Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, gồm: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải đề nghị các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương triển khai đợt sinh hoạt tư tưởng, chính trị nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết trong sinh hoạt lệ kỳ của cấp ủy; sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể; chú ý liên hệ với những vấn đề từ thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ đảng cần quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bằng hình thức đa dạng, phù hợp./.

Huỳnh Phong – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu