Thứ Ba, 18/06/2024 12:34 (GMT +7)

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Thứ 6, 29/12/2023 | 05:17:10 [GMT +7] A  A

Ngày 28/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Uỷ viên Bộ chính trị - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Uỷ viên Bộ chinh trị - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng dự.

 Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phan Nhân Duy chủ trì tại điểm cầu Long An

Tại điểm cầu Long An

Năm 2023, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Toàn ngành tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; cơ bản hoàn thành 21 đề án, đạt 100% theo Chương trình, Kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch... góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Đại biểu dự tại điểm cầu Long An

Năm 2024, phát huy kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu