Thứ Hai, 17/06/2024 04:19 (GMT +7)

Hội Nhà báo Việt Nam sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:58:48 [GMT +7] A  A

Chiều 18/3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 558 ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Hội Nhà báo tỉnh Long An vinh dự là 1 trong 18 đơn vị nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ, trong 3 năm từ 2021 - 2023, các cấp Hội Nhà báo trên cả nước được hỗ trợ kinh phí trong công tác nghiệp vụ, qua đó nhà báo có thêm điều kiện thâm nhập thực tế. Cụ thể, ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương hơn 11,4 tỷ đồng và hỗ trợ Hội Nhà báo các địa phương 27,7 tỷ đồng. Nhiều tác phẩm báo chí được hỗ trợ đạt giải cao ở các giải báo chí địa phương, giải báo chí các bộ, ngành và đặc biệt là Giải báo chí Quốc gia hàng năm. Các tác phẩm có điều kiện đi sâu hơn vào những đề tài lịch sử, cách mạng, các lĩnh vực của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mang tính chiến đấu và giáo dục cao, góp phần ổn định xã hội, phục vụ sự nghiệp cách mạng, khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Thời gian tới, Ban soạn thảo Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030 nghiên cứu, đề xuất xây dựng thêm các tiêu chí phân bổ kinh phí đảm bảo khoa học, công bằng hơn; thuyết minh, giải trình chi tiết với cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ.

Các cá nhân, đơn vị nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2023

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Hội Nhà báo tỉnh Long An vinh dự là 1 trong 18 đơn vị nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam. Ngoài ra, 29 tập thể Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Chi hội và Liên Chi hội Nhà báo cùng 51 cá nhân (trong đó, Hội Nhà báo tỉnh Long An có 1 cá nhân) nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2023./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu