Thứ Bảy, 22/06/2024 17:19 (GMT +7)

Hội Nông dân huyện Cần Đước tổng kết công tác năm 2023

Thứ 5, 04/01/2024 | 16:52:12 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 3/1/2023, Hội Nông dân huyện Cần Đước tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

Năm 2023, tổ chức trong hệ thống Hội được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; hoạt động chi, tổ Hội nghề nghiệp tiếp tục phát triển. Trong năm 2023, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã thành lập 37 Tổ hội có 508 hội viên tham gia và 07 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 221 hội viên. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ,Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Định trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội các cấp chuyển biến tốt, sát thực tế, mang lại hiệu quả tích cực, có sự gắn kết giữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân với việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân.

Các phong trào thi đua do Hội phát động như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở địa phương.

UBND huyện và Hội Nông dân huyện trao giấy khen cho 08 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023./.

Mỹ Duyên

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu