Thứ Bảy, 22/06/2024 17:16 (GMT +7)

Hội thân nhân kiều bào tổng kết năm 2023

Chủ nhật, 04/02/2024 | 06:48:36 [GMT +7] A  A

Sáng 3/2, Hội thân nhân kiều bào tỉnh tổ chức tổng kết công tác hội năm 2023, đề ra những những phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

17 cá nhân kiều bào được tặng bằng khen của UBND tỉnh

Đến nay, Hội thân nhân kiều báo có 3.059 hội viên, nhìn chung, trong năm 2023, các hội viên đã tích cực trong các hoạt động của Hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện. Vận động số tiền trên 05 tỷ đồng đóng góp vào công tác an sinh xã hội của tỉnh. Hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước, thể hiện vai trò là cầu nối người Việt Nam định cư ở nước ngoài với địa phương. Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên và gia đình hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như Phong trào xây dựng nông thôn mới, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,…

Trong năm 2024, Hội tiếp tục phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động kiều bào, thân nhân kiều bào đóng góp xây dựng quê hương; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Dịp này, 17 cá nhân kiều bào được tặng bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích đóng góp kinh phí xây dựng phát triển địa phương và thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2023./.

Bích Ngân – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu