Thứ Hai, 17/06/2024 08:25 (GMT +7)

Hội thảo “ Thanh niên với nghiên cứu khoa học ”

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:33:07 [GMT +7] A  A

Ngày 17/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “ Thanh niên với nghiên cứu khoa học”.

Hội thảo “ Thanh niên với nghiên cứu khoa học ”

Tại hội thảo, đoàn viên thanh niên được nghe báo cáo viên hướng dẫn những vấn đề như: phát triển ý tưởng và kỹ năng thuyết minh, viết báo cáo nghiên cứu khoa học; xây dựng, lập dự toán kinh phí thực hiện và phổ biến các quy định, chính sách hiện hành liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu khoa học. Hội thảo nhằm đánh giá về thực trạng, nêu ra những thuận lợi cũng như khó khăn, bất cập trong thanh niên khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tại đây, đoàn viên, thanh niên được trao đổi, đề xuất, định hướng nghiên cứu để nâng cao khả năng và hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học của mình. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn gắn với công tác chuyên môn, học tập và rèn luyện tại đơn vị./.

Mỹ Uyên - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu